CỐT BÁNH GATO CĂN BẢN

https://youtu.be/uw3VuKzZ6H0 P đã có lần chia sẻ ct bánh bông lan xốp mịn nướng bằng phương pháp cách thuỷ thì hôm nay P xin chia sẻ ct bánh căn bản, không tách lòng, không nướng cách thuỷ. Dòng bánh này sẽ có cốt bánh đặc hơn, vì vậy bánh có kết cấu vững hơn thịt … Continue reading CỐT BÁNH GATO CĂN BẢN