Làm sao cho bé vừa ăn vừa học mà vừa chơi.

“Vừa ăn , vừa học, vừa chơi” Người Việt mình hay có thói quen tập cho bé ăn “ cơm tô” . Tức là một hổn hợp cơm chan canh nở tè lè cho dễ nuốt , dễ đúc , không vung vãi. Cơm tô cũng dễ cầm “dí “ theo bé ép ăn . … Continue reading Làm sao cho bé vừa ăn vừa học mà vừa chơi.