Kimchi hành lá

Tiếng Hàn : 파김치 Paa Kimchi Tiếng Anh: Green Onion Kimchi https://youtu.be/T1R8UxNy3ww Có thể nói sau Kimchi cải thảo và Kimchi củ cải thì Kimchi hành lá được xếp thứ ba trong danh sách Kimchi được người Hàn Quốc rất thích. P không hảo hành lá cho lắm, nhưng lại cực kì mê ăn món … Continue reading Kimchi hành lá