Đừng đợi đủ răng mới cho bé ăn thô. Vậy là quá trễ.

Mina đúng 8 tháng. Sau 3 tháng ăn cháo, chị ta sang giai đoạn ngán cháo, sợ muỗng. Chỉ đòi ăn đồ ăn của mẹ thôi. Giờ phải tìm cách đổi chiến lược với chỉ đây . Ăn bóc, đút bằng đũa, gặm banh mì… Răng hổng có mà xử đẹp miếng bánh mì trong 10 phút, nhai chóp chép, miệng móm móm thấy ghét .

Tâm lý các mẹ các Bà sợ bé đau bao tử, sợ bị hóc nên ngày 3 bữa , cả năm trời chỉ cháo toàn cháo. Bé sẽ quên cả phản xạ nhai và chỉ nuốt. Tập cho bé 2 tuổi biết tự cầm ăn và tập nhai trở lại sẽ khá vất vả. Cho nên cần bắt đúng thời điểm tập cho bé cầm bóc và ăn thô ( ăn thô có nghĩa là ăn các món cần phản xạ nhai nhiều hơn) . Thường là bắt đầu tuổi các bé biết cầm bóc 7,8 tháng trở lên.

Leave a Reply